...
 • >
  >
  รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียงทุกประเภท
  รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง

  รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียงทุกประเภท พร้อมบริการแปล

  อยากถอดเทป ถอดไฟล์เสียงจากห้องประชุม ห้องเรียน แต่ ไม่มีเวลา…. ทำยาก……

  ไม่ต้องห่วงอีกต่อไป ให้ Hub of Language จัดการเรื่องนี้แทนคุณดีกว่า

  งานด่วนก็รับ สอบถามได้เลยค่ะ

  โทร 086-401-6707 หรือ

    

  รับถอดเทป ไฟล์เสียงทุกประเภท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  ถอดเทปอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์จริง มากกว่า 5 ปี!

  นอกจากนี้เรายังมีบริการ รับแปลภาษา และ เขียนคอนเทนต์ สนใจสอบถามได้ค่ะ

  โทร 086-401-6707 หรือ

   

  ผู้ถอดเทปมีประสบการณ์โดยตรงหลายปี ทำงานให้ธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี บทเรียน การศึกษา

  ทำไมต้องถอดเทปกับเรา

  ขั้นตอนการทำงานกับเรา ง่ายๆ


  รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง งานประชุม ห้องเรียน สัมภาษณ์ วิจัย

  งานด่วนก็รับ สอบถามได้เลยค่ะ

  โทร 086-401-6707 หรือ

   

  เรื่องงานถอดเทป ให้ Hub of Language จัดการเรื่องนี้แทนคุณดีกว่า

   

  ค่าบริการ

  แปลเอกสารทั่วไป
  เริ่มต้น หน้าละ 200 บาท
  แปลเอกสารทุกชนิด
  ส่งเอกสารมาให้ทางเราประเมินราคาได้ค่ะ
   

  แปลบทความวิชาการ / วิจัย
  เริ่มต้น หน้าละ 300 บาท
  แปลบทความ วิจัยทุกประเภท
  ส่งเอกสารมาให้ทางเราประเมินราคาได้ค่ะ
   

  แปลเอกสารราชการ
  เริ่มต้น หน้าละ 250 บาท
  แปลเอกสารราชการทุกประเภท
  ลงลายมือชื่อรับรองการแปลได้
  ส่งเอกสารมาให้ทางเราประเมินราคาได้ค่ะ

  สำหรับงานแปลอื่นๆ สามารถสอบถามราคาได้ค่ะ

  โทร 086-401-6707 หรือ

  รีวิวจากลูกค้าจริง

  งานด่วนก็รับ สอบถามได้เลยค่ะ

  ยินดีบริการค่ะ

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.