• >
  รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล

  รับแปลเอกสาร พร้อมรับรองกงสุล

  รับแปลเอกสาร พร้อมรับรองกงสุล

  บริการแปลเอกสาร พร้อมรับรองและยื่นเอกสารกงสุล ครบวงจร

  อำนวยความสะดวก ให้คุณมีเวลามากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปกงสุลเอง

  ที่นี่ Hub of Language ให้บริการแปลภาษา พร้อมเซ็นต์รับรองและประทับตราจากผู้แปล พร้อมรับรองกงสุล เรายึดหลักการแปลและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเพื่อให้ท่านสามารถนำเอกสารไปยื่นที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือยื่นขอวีซ่าตามประเทศต่างๆ รวมทั้งยื่นใช้ในทางราชการ โดยผู้แปลประสบการณ์ยาวนาน ชำนาญ โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามากมาย ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

  บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 

  • แปลทะเบียนบ้าน 
  • แปลบัตรประชาชน 
  • แปลใบเกรด transcript
  • แปลใบปพ. 1 ใบปพ. 2 
  • แปลเอกสารจากกรมที่ดิน โฉนดที่ดิน 
  • แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด 
  • แปลใบทะเบียนสมรส 
  • แปลใบรับรองการหย่า
  • แปลสูติบัตร ใบเกิด
  • แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
  • แปลพาสปอร์ต (Passport)
  • แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  • แปลใบมรณบัตร
  • แปลใบประกาศนียบัตร
  • แปลหนังสือรับรองบริษัท
  • แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
  • แปลใบทะเบียนพาณิชย์
  • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
  • แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แปลวัตถุประสงค์บริษัท
  • แปลหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ 
  • แปลหนังสือรับรองเงินเดือน 
  • แปลใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ 
  • แปลหนังสือรับรองเงินเดือน 

  และอีกมากมาย

  นอกจากนี้เรายังมีบริการรับเดินเอกสารที่กรมการกงสุล ครอบคลุมถึงการส่งเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกงสุลถึงหน้าบ้านคุณ  โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปด้วยตนเอง 

  งานด่วนก็รับเช่นกัน ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา หรือติดต่อนักแปลผู้เชี่ยวชาญได้ที่

  โทร 086-401-6707 หรือ  

  จุดเด่นของเรา

  1. จุดเด่นของเรา
   1. มีบริการรับรอง พร้อมยื่นกงสุล และส่งเอกสารกลับไปให้ถึงบ้านของท่าน
   2. แปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลจากผู้แปล ทุกฉบับ
   3. จัดส่งงานแปลตรงเวลา พร้อมคุณภาพงานแปลที่ดี
   4. แปลตามหลักสากล ตรงตามต้นฉบับ สามารถนำไปใช้งานได้ทุกโอกาส
   5. มีบริการแปลงานด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน สนใจโทรสอบถามได้ที่ 086-401-6707                              หรือแอดไลน์ คลิกที่นี่ 
   6. ประเมินราคาและตอบกลับไว เมื่อส่งต้นฉบับมามาเพื่อประเมินราคา

  นอกจากนี้เรามีบริการยื่นเอกสารกงสุล โดยไม่จำกัดจำนวนเอกสาร

  รายละเอียดค่าดำเนินการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล

  • ค่าบริการ 2,200 บาท (ไม่มีบวกเพิ่ม**)
  • ค่าธรรมเนียมกงสุล (ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าดูหลังยื่น)

         – ยื่นแบบด่วน (ได้เอกสาร 2-3 วัน หลังยื่น) ราคา 800 บาท/ชุด

         – ยื่นแบบไม่ด่วน (ได้เอกสาร 4-5 วัน หลังยื่น) ราคา 400 บาท/ชุด

  (ราคาไม่รวมค่าแปล และค่าธรรมเนียมกงสุล) 

  ข้อสำคัญของการใช้รับรองเอกสาร

  • เอกสารจะรับรองให้จนเสร็จสิ้นขั้นตอน พร้อมจัดส่งเอกสารให้ท่านถึงบ้าน 
  • ท่านจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมาให้ทางเราเพื่อทำการรับรองด้วย (ไม่สามารถถ่ายรูปหรือส่งสำเนามารับรองเอกสารได้)

  ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ 086-401-6707 หรือแอดไลน์ คลิกที่นี่ (@huboflanguage) 

  รีวิวจากลูกค้าจริง

  ขั้นตอนการใช้บริการ

  1.ถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารที่ต้องการแปล ส่งมาที่ LINE ของเรา (LINE ID: @huboflanguage หรือ คลิกที่นี่) หรืออีเมล huboflanguage@gmail.com เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการแปล

  2.จากนั้น ทางเราจะประเมินราคาและระยะเวลา และแจ้งกลับโดยเร็วที่สุด

  3.ชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงานแปล พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อเริ่มงานทันที และพร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้วันเวลา ที่ต้องการรับงานแปล (ถ้ามี)

        a. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสาร

        b. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งงานแปล สำหรับจัดส่งงานแปล (หากต้องการ)

        c. เบอร์โทร หรือ LINE ID สำหรับติดต่อลูกค้า

  4.เริ่มงานแปล เมื่องานแปลเสร็จสิ้น จะจัดส่งงานแปลทาง EMS หรือส่งงานทางออนไลน์ตามที่ตกลงกัน

  Hub of Language ให้บริการแปลเอกสารมาอย่างยาวนาน มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการทุกประเภท เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ประกาศนียบัตร ใบขับขี่ บัตรประชาชน รวมถึงเอกสารบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ งบการเงิน หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งมีประสบการณ์แปลยาวนาน ชำนาญ เข้าใจคำศัพท์และแปลได้ถูกต้องตามหลักสากล และตามที่กรมการกงสุลกำหนด เพราะ

  เราให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพงานแปล และความตรงต่อเวลา ดังนั้น ทุกงานแปลจาก Hub of Language จะตรงเวลา มีคุณภาพทุกๆ งาน

  งานด่วนก็รับเช่นกัน ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา หรือติดต่อนักแปลผู้เชี่ยวชาญได้ที่

  โทร 086-401-6707  
  บริการยื่นกงสุล
  ค่าบริการ 2,200 บาท
  รับยื่นเอกสารทุกประเภท
  รับเอกสารภายใน 1-4 วันหลังยื่นเอกสาร
  พร้อมบริการรับแปล โดยค่าแปลขึ้นอยู่เอกสารของคุณ
  ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของกงสุล
  โทร 086-401-6707